Onze visie op bedrijfsvoering

Creëer meer toegevoegde waarde

Jester ondersteunt organisaties om succesvol te zijn in een steeds sneller veranderende wereld. Hierbij maken wij gebruik van doordachte tools en methoden waarmee organisaties continu blijven leren. We stimuleren organisaties om te leren van de omgeving waarin ze actief zijn en van de uitvoering van hun strategie en nieuwe ideeën.

Succesvolle organisaties combineren het creëren van toegevoegde waarde met optimale prestatie. Wij onderscheiden acht stappen die u helpen slim in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Strategisch risicomanagement

Welke risico’s bedreigen uw toegevoegde waarde?

Externe risico’s zijn de risico’s die samenhangen met gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van organisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om macro-economische veranderingen of veranderingen in het gedrag van stakeholders.

Strategierisico’s zijn de risico’s die samenhangen met de strategische keuzes van organisaties. Het zijn risico’s die organisaties bewust nemen in de verwachting hiermee bovengemiddelde waarde te creëren.

Lees onze aanpak voor strategisch risicomanagement

Stap 1: Huidige businessmodel

Beschrijf uw huidige businessmodel. Het business model vormt het DNA van een organisatie. Het beschrijft de unieke wijze waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Externe omgeving

Doen we de goede dingen?

Waardecreatie gaat om het leren van de externe omgeving en slim daarop inspelen. De meeste organisaties worden sterk beïnvloed door bijvoorbeeld politieke gebeurtenissen, economische bewegingen, sociale invloeden of technologische disrupties. De vraag is dan: doen we nog steeds de goede dingen? Zijn we in staat waarde te creëren met ons business model en onze strategie?

Stap 2. Trends

Identificeer trends in uw omgeving en analyseer de impact en onvoorspelbaarheid met een trendanalyse.

Stap 3. Scenario’s

Creëer verschillende toekomstscenario’s om grip te krijgen op de onzekerheid in uw omgeving.

Stap 4. Visie

Definieer kansen en risico’s die de toekomst voor uw organisatie brengen.

Stap 5: Toekomstige businessmodel

Beschrijf uw toekomstige businessmodel en hoe u om toekomstige ontwikkelingen in gaat spelen.

Interne organisatie

Doen we de dingen goed?

Het optimaliseren van de prestatie gaat om het leren van de uitvoering van strategie en de implementatie van nieuwe ideeën. Het gaat om de vraag: doen we de dingen goed? De uitvoeringspraktijk biedt veel leerpunten voor organisaties. Welke doelen halen we niet en welke wel? Welke markten groeien sneller dan verwacht? Waarom lukt het ons niet om kosten te besparen? Is onze pricing optimaal? Door de verwachtingen onder strategieën zo expliciet mogelijk te maken (aantallen, prijzen, marktaandeel, marktgrootte, etc.) kan optimaal worden geleerd over hun effect.

Stap 6. Strategische planning

Bepaal uw strategische planning. Hierin beschrijft u hoe u van de huidige naar de gewenste situatie komt.

Stap 7. Uitvoering

Voer de strategie uit. De dynamische omgeving vergt dat u wendbaar bent. Kies daarom voor agile projectmanagement (scrum). Bepaal je social business strategie en faciliteer medewerkers met online tools om optimaal samen te werken en kennis te delen.

Stap 8. Evaluatie

Evalueer de resultaten. En vergelijk deze met uw verwachtingen.

Meer informatie of een afspraak?

Nieuwsbrief