COVID-19: handelen in het oog van de storm

Op verzoek van onze relaties hebben we een paper geschreven met scenario’s over het verloop van de pandemie. De scenario’s geven handvatten voor bestuurders om op korte, middellange en langere termijn te handelen en de belangen van hun medewerkers, klanten en organisaties te beschermen.

Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid

Hoewel het managen van de crisis de komende tijd bovenaan de agenda staat, komt er voor iedere organisatie vroeger of later het moment om zich te bezinnen op het post-corona tijdperk. Met een nieuw paper willen wij organisaties die nu de capaciteit en denkkracht kunnen mobiliseren om na te denken over de langere termijn, ondersteunen met handreikingen om zich voor te bereiden op de wereld na COVID-19.

De wereld verandert. Wat doet u?

Snel inspelen op veranderingen

De wereld zit vol kansen en bedreigingen. Wij helpen organisaties succesvol te zijn in een veranderende omgeving. Met innovatieve werkwijzen, tools en ons netwerk van Jesters. Wij kijken met organisaties naar binnen en naar buiten. Zodat zij vanuit hun eigen kracht kunnen inspelen op verandering.

Jester biedt reflectie, inzicht en aanpassingsvermogen

De jester was in vroegere tijden de hofnar van de vorst. De jester hield de koning de spiegel voor en adviseerde de vorst bij het regeren. Hiervoor bediende de jester zich van verschillende middelen om zijn verhaal te vertellen, zoals toneelvoorstellingen, drama en spel. De hofnar zorgde voor reflectie, inzicht in ontwikkelingen buiten het hof en strategisch aanpassingsvermogen.

Wij zijn de jesters van nu!

Lees meer over Jester Strategy

De wereld verandert. Wat doet u?

We denken graag met u mee. Laten we kennismaken.