De wereld verandert. Wat doet u?

Snel inspelen op veranderingen

 

Houd grip op uw omgeving

De wereld verandert. Bent u de veranderingen voor? Of loopt u achter de feiten aan? Succesvolle organisaties zijn in staat snel op veranderingen in te spelen. Dit betekent dat u het verschil ziet tussen trends en onzekerheden. En dat u weet welke kansen en risico’s hieruit voortkomen en wat zij betekenen voor uw businessmodel. Maar het betekent ook dat u slim organiseert.

Slimmer organiseren

Snel veranderen kan alleen als u alle betrokkenen weet te mobiliseren, zoals medewerkers en samenwerkingspartners. Door samen te werken vergroot u de collectieve intelligentie en vergroot u het draagvlak. Co-creatie, samenwerking, kennis delen en transparantie zijn sleutelwoorden voor succes.

Met innovatieve werkwijzen, tools en ons netwerk van jesters helpen we organisaties succesvol te zijn in een veranderende wereld.

Wilt u ook sneller inspelen op veranderingen? Laten we kennismaken.

Jester helpt organisaties sneller in te spelen op verandering

De Jester was in vroeger tijd de hofnar in de hofhouding van een vorst. De Jester aan het hof zorgde voor reflectie, inzicht in ontwikkelingen buiten het hof en strategisch aanpassingsvermogen.

Wij zijn de jesters van nu!

Lees meer over Jester

Creëer meer waarde

Succesvolle organisaties richten zich zowel op het creëren van waarde als op verbeteren van prestaties. Wij onderscheiden 8 stappen voor het realiseren van waarde en prestaties in een snel veranderende omgeving.

Stap 1: Businessmodel

Beschrijf uw businessmodel

Stap 2: Trends

Identificeer trends in uw omgeving

Stap 3: Scenario’s

Creëer verschillende toekomstscenario’s

Stap 4: Visie

Definieer kansen en risico’s

Stap 5: Impact businessmodel

Bepaal uw toekomstige businessmodel

Stap 6: Strategische planning

Bepaal uw strategische planning

Stap 7: Uitvoeren

Werk samen aan uitvoering van de strategie

Stap 8: Evaluatie

Evalueer de resultaten

“Planning means changing minds, not making plans”

Arie P. de Geus

Onze online tools

Business Model Creator

Inzicht in de kracht en kwetsbaarheid van uw organisatie
Lees meer...

OGSM Strategy Creator

Creëer en monitor strategie met alle stakeholders volgens de OGSM-methode
Lees meer...

Social scenario planning

Co-creatie van toekomstscenario’s met alle stakeholders
Lees meer...

Mijn Toekomst

Vertaal trends en scenario's naar een concrete actielijst
Lees meer...

Omgevingsmonitor

Monitor de ontwikkelingen in de omgeving
Lees meer...

Online community

Betrek stakeholders, deel kennis
Lees meer...

Actieplan

Bepaal je acties. Evalueer de voortgang, leer van de resultaten en stel nieuwe prioriteiten
Lees meer...

Brainstorm

Gebruik de kennis en creativiteit van de groep
Lees meer...

Meer informatie of een afspraak?

Nieuwsbrief