Scenario Orkaan. En nu?

Zeven maanden geleden schetsten wij drie mogelijke impactscenario’s: Windstoot, Storm en Orkaan. Ondertussen concluderen we dat de pandemie zich volgens het Orkaanscenario zal voltrekken. COVID-19 is langdurig aanwezig en heeft een structurele impact op de maatschappij en de economie. Organisaties moeten hun businessmodel vernieuwen om te overleven. Er zullen winnaars zijn, maar onvermijdelijk ook verliezers. Hoe zorg je als organisatie ervoor dat je niet ten onder gaat? Lees hoe u in drie stappen sterker uit de crisis kunt komen.

Crisisscenario’s en strategie gaan niet samen

We leven in bijzondere en onzekere tijden waarin het meer dan eens belangrijk om vooruit te kijken en samen de toekomst te duiden. De afgelopen maanden ondersteunden wij diverse organisaties bij het opstellen van scenario’s rondom COVID-19. Nu de tweede golf zich voltrekt, zal de roep om ‘scenario’s’ weer luider klinken. Vaak worden crisisscenario’s ook voor de lange termijn gebruikt, terwijl dit in onze optiek niet samen gaat met strategievorming. Tijd daarom om lessen te trekken uit het afgelopen half jaar.

De wereld verandert. Wat doet u?

Sneller inspelen op veranderingen

Wij zijn experts op het gebied van strategie. Met kennis, innovatieve werkwijzen en tools helpen we organisaties succesvol te zijn in een veranderende wereld. Jester Strategy werkt met profit- en non-profitorganisaties aan strategieontwikkeling, scenarioplanning en strategische planning. Onze werkwijze is altijd toegankelijk, maar ook onafhankelijk, met kennis, kunde en tegenspraak. Zo helpen we organisaties sneller in te spelen op verandering. 

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of email ons voor meer informatie